Maa Sõle tn 50a Müük

549 000

1 072 €/m2

Hinna ajalugu:
 • 549 000 EUR - 5.09.2023
Kinnisvara samal aadressil:
Rohkem
 • Ala: 512,0 m2
 • Kinnisvara tüüp: Maa
 • Staatus: Müük
Link allikale: https://kinnisvara24.ee/
Kirjeldus

 • Suure potentsiaaliga
 • Kehtiva detailplaneeringuga
 • Asub Sõle tänava ääres
 • Hästi ligipääsetav
 • Võimalik rajada 1 hoone
 • Hoonete suurim lubatud arv krundil: 1
 • Hoonete suurim lubatud hoonealune pindala: 365 m2 (maapealne), 365 m2 (maa-alune)
 • Hoonete suurim lubatud maapealne korruselisus: 3/-1
 • Hoonete suurim lubatud kõrgus: 14 m
 • Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: 3X315 A
 • Kütteliik: Kaugküte
 • Vee, kanalisatsiooni, elektri ning kütte liitumispunktid asuvad kinnistu piiril
 • Varasemalt eemaldatud 110kV õhuliin

Linnaosa