Suvila Kressi tee 60 Müük

175 000

1 165 €/m2

Hinna ajalugu:
  • 175 000 EUR - 19.01.2023
Kinnisvara samal aadressil:
Rohkem
  • Ala: 150,1 m2
  • Kinnisvara tüüp: Suvila
  • Staatus: Müük
Kirjeldus

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Mihhail Naumov -le kuuluv kinnisasi asukohaga Kressi tee 60, Tallinn

Kinnisasi on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 21472450 (katastritunnus 78402:203:5211) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Kressi tee 60.
Kinnisasja pindala 600 m2.

Ehitisregistri andmetel asuvad kinnisasjal 2- korruseline aiamaja (üldpind 150.1 m2) ja 1-korruseline aiamaja (üldpind 33.5 m2).

Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jao kanne nr 1 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 22.07.2022 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 25.07.2022.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõuete rahuldamiseks. Kinnisasja koormav keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Alghind: 175 000 euro(t).

Omanik: Mihhail Naumov (isikukood 36001xxxxxx)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=71508 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 31.01.2023 12:00 oksjonil ID71508 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Kressi tee 60, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 31.01.2023 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 04.01.2023 kell 15:00 ja lõpeb 31.01.2023 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 31.01.2023 kell 14:00 ja lõpeb 07.02.2023 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine ja lisainfo kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee , tel 684 0620 või kohtutäituri abi Sergei Volf - tel. 5140382

Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega ning vastavast soovist palume eelnevalt teada anda.
Seni võlgnik varale juurdepääsu taganud ei ole.

Linnaosa